Kontakta dina politiker

Bengt Andersson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070 - 653 42 14 (mobil)

E-post:
Bengt.Andersson@ludvig.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige VA Syd Ledamot 2019-02-25 - 2022-12-31
Godemän enligt fastighetsbildningslagen God Man Fastighet 2019-01-01 - 2022-12-31
Godemän enligt fastighetsbildningslagen God Man Fastighet 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundets Skånes förbundsstämma Ersättare ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-11-02 - 2022-11-01
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för Hälsa och Trygghet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Ägarnämnd VA Syd Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31