Kontakta dina politiker

Kommunalförbund (5 st)

Kommunen är medlem i flera kommunalförbund. Oftast bildas kommunalförbund för frågor som är ekonomiskt och organisatoriskt tunga att bära för en ensam kommun. Till exempel räddningstjänst och vatten och avlopp.

Namn
Räddningstjänsten Syd
Förbundsfullmäktige VA Syd
Förbundsstyrelse VA Syd
Ägarnämnd VA Syd
Kommunförbundet Sydarkivera