Kontakta dina politiker

Bolag (6 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Eslövs Bostads AB
Ebo Invest AB
Eslövs Industrifastigheter AB
Mellanskånes Renhållnings AB
Sydvatten AB
Kraftringen AB (fd Lunds Energikoncernen AB)