Kontakta dina politiker

Övrigt (27 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Gruppledare kf
Kommunrevisionen
Rådet för Hälsa och Trygghet
Kävlingeåns Vattenråd
Rönneåns vattenråd
Rönneåkommittén
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Sveriges Ekokommuner
Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund
Godemän enligt fastighetsbildningslagen
Nämndemän Lunds tingsrätt
Stiftelsen Johnssons Minne
Stiftelsen Gamlegård i Billinge
Stiftelsen Haga Kvarn
Stiftelsen Dr P Håkanssons sjukhus
Selma Sundelius stiftelser
46:e hemvärnsbataljonen/ södra skånska bataljonen
Samarbetsnämnden Revingehed
Lund/Malmö djurförsöksetiska nämnd
Finsam MittSkåne
Begravningsförrättare
Vigselförrättare
Ringsjöns vattenråd (fd Ringsjöns vattenvårdsförbund)
MalmöLundregionens styrelse
Begravningsombud
LAG Lundalands ideella förening
LAG Mittskåne utveckling ideella förening