Kontakta dina politiker

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Kommunalförbund

Kommunen är medlem i flera kommunalförbund. Oftast bildas kommunalförbund för frågor som är ekonomiskt och organisatoriskt tunga att bära för en ensam kommun. Till exempel räddningstjänst och vatten och avlopp.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Råd

Stiftelser

Kommunen utser ledamöter i styrelsen för vissa stiftelser. Man kan läsa i stiftelsens stadgar om kommunens engagemang.

Övrigt

Här hittar du till exempel externa organisationer, andra myndigheter med flera..

Partier